Welkom bij Plug-in@support

Plug-in@support zet zich in voor participatie


Plug-in@support is een stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is deze te laten participeren in de samenleving. We richten ons op de Drechtsteden en omgeving. Dat doen we door:

  • vrijwilligers te werven die zich willen inzetten
  • deze vrijwilligers werkzaamheden te laten verrichten in een talentencentrum.
  • materialen, apparaten en machines te verwerven en ter beschikking te stellen aan een talentencentrum. Hier kunnen mensen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
  • giften en fondsen te verwerven om zo kosten van vrijwilligers te compenseren, materialen aan te schaffen en een talentencentrum te ondersteunen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voordeel is dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wij werken samen met Plug-in@work. Voor meer info, ga naar: www.pluginatwork.nl.